free html website templates
Зміст підручника "Біологія 8 клас, автори Н.Ю. Матяш, Л.І. Остапченко, О.М. Пасічніченко, П.Г. Балан"

§ 1. Організм людини як біологічна система
§ 2. Різноманітність клітин і тканин організму людини
§ 3. Органи, фізіологічні та регуляторні системи організму людини
§ 3. Значення знань про людину для збереження її здоров’я
Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини
§ 5. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини - основа забезпечення його нормального функціонування
§ 6. їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів § 7. Харчові та енергетичні потреби людини. Значення збалансованого харчування для збереження здоров'я
Тема 2. Травлення
§ 8. Будова та функції травної системи людини
§ 9. Процеси травлення у ротовій порожнині та шлунку
§ 10. Процеси травлення у кишечнику. Виведення з організму неперетравлених решток їжі 
§ 11. Регуляція процесів травлення в організмі людини
§ 12. Харчові розлади. Профілактика захворювань травної системи
Тема 3. Дихання
§ 13. Значення дихання для існування організму. Система органів дихання людини, її будова та функції
§ 14. Процеси газообміну в легенях і тканинах
§ 15. Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів
§ 16. Хвороби органів дихання та профілактика їх
Тема 4. Транспорт речовин в організмі людини
§ 17. Поняття про внутрішнє рідке середовище організму
§ 18. Еритроцити. Групи крові. Правила переливання крові
§ 19. Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові
§ 20. Серце: його будова та функції
§ 21. Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція
§ 22. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин. Артеріальний тиск
§ 23. Перша допомога при кровотечах. Серцево-судинні захворювання та їх профілактика
Тема 5. Процеси виділення в організмі людини. Терморегуляція
§ 24. Виділення кінцевих продуктів метаболізму - важливий етап обміну речовин. Будова сечовидільної системи людини
§ 25. Захворювання органів сечовидільної системи та профілактика їх
§ 26. Будова шкіри та її функції
§ 27. Терморегуляція в організмі людини. Захворювання шкіри та профілактика їх
Тема 6. Опора та рух
§ 28. Значення опорно-рухової системи
§ 29. Типи кісток скелета людини та особливості їхнього сполучення
§ ЗО. Будова скелета людини
§ 31. Будова і функції скелетних м'язів
§ 32. Робота м'язів та причини їхньої втоми
§ 33. Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи
§ 34. Розвиток опорно-рухової системи людини в процесі її індивідуального розвитку
Тема 7. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система
§ 35. Будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система
§ 36. Будова та функції спинного мозку людини
§ 37. Головний мозок людини: стовбурова частина, мозочок
§ 38. Головний мозок людини: передній мозок
§ 39. Соматична та вегетативна нервова система
§40. Профілактика захворювань нервової системи
Тема 8. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи
§ 41. Загальна характеристика сенсорних систем організму людини
§42. Зорова сенсорна система людини
§43. Особливості функціонування ока людини
§44. Слухова сенсорна система
§45. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю
§46. Сенсорні системи нюху та смаку. Рецептори внутрішніх органів
Тема 9. Вища нервова діяльність
§47. Поняття про вищу нервову діяльність. Природжені механізми поведінки людини
§48. Умовні рефлекси. Формування поведінкових реакцій людини
§49. Поняття про сигнальні системи. Мова. Мислення. Свідомість
§ 50. Навчання та пам'ять
§ 51. Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини
§ 52. Біоритми людини. Сон і неспання
Тема 10. Регуляція функцій організму людини
§ 53. Поняття про гомеостаз і нервову регуляцію функцій організму людини
§ 54. Гуморальна регуляція процесів життєдіяльності. Ендокринна система людини
§ 55. Ендокринні залози організму людини. Профілактика захворювань ендокринної системи
§ 56. Імунна система. Імунітет специфічний і неспецифічний. Імунізація
§ 57. Механізми імунних реакцій організму людини. Алергія. СНІДта його профілактика
§ 58. Взаємодія регуляторних систем організму. Стрес і фактори, які його спричиняють
Тема 11. Розмноження та розвиток людини
§ 59. Будова та функції репродуктивної системи людини
§ 60. Статеві клітини. Менструальний цикл. Запліднення. Вагітність
§ 61. Запліднення. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції
§ 62. Постембріональний розвиток людини
Узагальнення. Організм людини як цілісна саморегульована біологічна система. Взаємодія регуляторних систем організму людини
Додаток. Вітаміни: добова потреба, основне джерело отримання, фізіологічна дія і прояв гіповітамінозу чи авітамінозу 

Поділитись!